การขาดการพัฒนาในเมืองและระบบขนส่งมวลชน

“การขาดการพัฒนาในเมืองและระบบขนส่งมวลชนที่สนับสนุนสามารถส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนไหวล่าสุดนี้” Zandiatashbar กล่าว “มหาวิทยาลัยโรงบ่มเพาะและการไหลเข้าของ บริษัท ไฮเทคและนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อระบบนิเวศของนวัตกรรมในระดับภูมิภาคพวกเขามีอยู่ในภูมิภาคของเรา แต่การพัฒนาที่อยู่รอบตัวพวกเขาและความสามารถในการเข้าถึงภูมิภาคจะต้องได้รับการสนับสนุนมากขึ้น”