กระทรวงแรงงานสั่งรับมือพนักงานแบงก์ตกงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้กรมการจัดหางานติดต่อกระทรวงการคลังเพื่อหามาตรการรองรับและให้การข่วยเหลือล่วงหน้ากรณีธนาคารทหารไทย หรือทีเอ็มบีประกาศควบรวมกิจการกับธนาคารธนชาตซึ่งจะมีพนักงานบางส่วนที่ต้องถูกเลิกจ้างเพราะเกิดความซ้ำซ้อนกันสำหรับแนวทางการควบรวมกิจการของ ทั้ง 2 ธนาคารได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลัง

โดยการควบรวมจะทำให้ธนาคารใหม่มีขนาดสินทรัพย์สูงขึ้นเป็นอันดับ 6 ของธนาคารทั้งหมด และมีสาขากว่า 900 สาขา มีพนักงานรวมกันเกือบ 19,000 คน ทำให้จำเป็นต้องปลดพนักงานที่มีความซ้ำซ้อนกัน หม่อมเต่าสั่งรับมือพนักงานแบงก์ตกงานกรณีควบรวมทหารไทย-ธนชาต กรมการจัดหางานติดต่อกระทรวงการคลังเพื่อหามาตรการรองรับ